Tore Kvæven: Norrøn kultur, Grønland, Bragepris

Arrangementsinformasjon

Brageprisvinner Tore Kvæven i samtale med Sebastian Jazdzewski om vikingbøkene Hardt er mitt lands lov og Når landet mørknar.

torekvæven
norrønkultur
grønland
sebastianjazdzewski
litterærsamtale
litteratur
forfatterbesøk
bragprisvinner

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar forbehold om endringer.