Språkvenn

Arrangementsinformasjon

Velkommen til Språkvenn i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening!
Dette er et gratis tilbud til deg som er kvinne og som ønsker å øve seg på norsk. Her kan du i tillegg bli kjent med andre i ditt nærmiljø.

Vi tilpasser aktivitetene etter deltakernes ønsker.

Turgruppe: Oppmøte ved Lanternen i Langgaten torsdager kl. 13:00 – 14:30 (fra 14.01.21)

Samtalegruppe /Sandnes Bibliotek
Språktrening: Onsdager kl. 12:30 – 14:00 (fra 13.01.21)

Påmelding: Ellen Aasland på epost aasland.ellen@outlook.com eller mobil 95159791.

Informasjon til besøkende vedr COVID-19:
Sandnes bibliotek følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer. For å sikre rask smittesporing må alle deltakerne registrere seg.

spraakvenn
sandnesbibliotek

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar forbehold om endringer.