Sannhet og løgn i Facebooks tidsalder - Sven Egil Omdal

Arrangementsinformasjon

Demokrati og journalistikk i de sosiale medienes tid. Hvem kan vi stole på når veien til politisk gevinst går via feil fakta og riktige følelser? Sven Egil Omdal ser på forholdet mellom tradisjonelle, redaktørstyrte medier og sosiale medier, og hvordan disse påvirker demokratiske prosesser. Arrangementet er i samarbeid med Folkeakademiet.

svenegilomdal
foredrag
sandnesbibliotek
folkeakademiet
sosialemedier
demokrati
media

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar forbehold om endringer.