Kari Kastmann: Kan vi trene og styrke den mentale helsen?

Arrangementsinformasjon

Kan vi trene og styrke den mentale helsen? En innføring i selvorganisert selvhjelp, selvhjelpsverktøy og rammer og prinsipper for et mentalt treningsstudio.

Kari Kverneland Kastmann er daglig leder ved Selvhjelp Norge sitt distriktskontor for Rogaland og Agder.

Hun har jobbet der siden oppstarten i 2011. Selvhjelp Norge er nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Hovedoppgaven til senteret er å spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp slik at mennesker kan ta denne kunnskapen i bruk når livsproblemer rammer oss. Selvhjelp er å finne fram til sine iboende ressurser. Det handler om å styrke enkeltmenneskets evne og mulighet til å delta i sin egen endringsprosess. Selvorganisert selvhjelp er et verktøy for å oppnå økt mestring, slik at mennesker kan håndtere livet på en bedre måte.

karikastmann
mentalhelse
selvhjelp
sandnesbibliotek

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar forbehold om endringer