Jone S. Olsen: Når flyktninger har opplevd for mye

Arrangementsinformasjon

I regi av IKFF (Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet)

Vi (IKFF) som driver med fredsarbeid er opptatt av å belyse sammenhengen mellom krig og økt flyktningestrøm, angst og menneskelig nød; – Og integrering i det norske samfunn. Hvordan kan dette gjøres på en god måte?

Krig, hat og personlige krenkelser er noe av det mest destruktive et menneske kan oppleve. Psykiater Jone Schanche Olsen vil beskrive hvordan de møter flyktninger som har opplevd store traumer.

Billetter reserveres på TicketCo. Betaling kr. 100 ved ankomst.

jonesolsen
ikff
foredrag
flyktninger
sandnesbibliotek
krig
traumer

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar forbehold om endringer.