Forfattermøte: Olaug Nilssen

Arrangementsinformasjon
Olaug Nilssen vant Brageprisen med romanen Tung tids tale, en sterk og autentisk fortelling om tre år gamle Daniel som slutter å snakke, synge og le og vender seg innover i seg selv. For moren er dette starten på en kamp for i første omgang å forstå hva som skjer med sønnen, dernest for å få hjelp til å gi ham den omsorgen han trenger.
Romanen ble svært godt mottatt. VG skrev: «Man trenger ikke store bøker for å løfte fram store temaer. Olaug Nilssen tar pusten fra leseren med sin lille roman.»  Nilssen kaller selv boken for «en kjærlighetshistorie».
Riksteateret har i samarbeid med Det Norske Teateret og Kilden teater lagd teaterstykke av romanen. Dramatiseringen er gjort av Toril Solvang i samarbeid med regissør Marit Moum Aune og forfatteren selv. I forbindelse med forfattermøtet, vil vi i samarbeid med Sandnes kulturhus trekke 4 vinnere som får en billett hver til teaterstykket den 8. september.
Dette er et møte du absolutt bør få med deg. Plass må reserveres.
olaugnilssen
forfattermøte
sandnesbibliotek
tungtidstale
riksteateret
sandneskulturhus
bokmøte
litteratur
litteraturarrangement

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar forbehold om endringer.