UTSATT: Debatt om byutvikling

Arrangementsinformasjon


ARRANGEMENTET UTSETTES PÅ GRUNN AV SMITTEVERNHENSYN. VI KOMMER TILBAKE MED NY DATO.


Hvordan påvirker byutviklingsprosjekter en bys identitet? Hvilke handels- og kulturopplevelser  skal til for å skape liv i sentrum og gjøre det til en attraktiv møteplass? Hvordan kan befolkningen som lever og jobber i byen involveres mest mulig og hvordan påvirkes man av sine fysiske omgivelser? Hvordan må byutvikling tilpasses miljø- og klimautfordringer?

Panelet består av:

Magnus Berg Jørgensen, arkitektbyrået A-lab (prosjekt Elveparken)

Harald Brynlund-Lima, tidligere prosjektleder Byromsstrategi i Sandnes kommune

Christian Pagh, direktør for Oslo arkitekturtriennale


VIKTIG Informasjon til besøkende vedr COVID-19:

Sandnes bibliotek følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.

Alle deltakere på våre arrangementer må reservere individuell billett med navn og kontaktinformasjon til personen som skal delta. Dette for å sikre rask smittesporing.

For øvrig minner vi om:

Bli hjemme hvis du har luftveissymptomer

Hold avstand, minst en meter

Vask hendene, vi har håndsprit tilgjengelig


Foto: Petter Fiskerstrand

https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License

sandnesbibliotek
byutvikling
debatt

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar forbehold om endringer.