Bibelen - boken som formet vår kultur

Arrangementsinformasjon

I forbindelse med bokåret 2019 får vi her et dykk inn i en av de bøkene som har preget vår kultur mest - Bøkenes bok. Vi vil få en kort intro til Bibelen. Hva slags bok er dette? Hvilke type tekster og sjangre finner vi i den? Og hvilke utfordringer støter en oversetter på når 2-3000 år gamle tekster skal oversettes? Kan Hãndels Messias gi oss eksempler på dette? Vi vil også samtale om spor Bibelen har satt i kulturen.


Om bidragsyterne:

Anne Lise Matre er fungerende sokneprest i Riska. Hun har tidligere vært bibeloversetter, og hun har undervist både i gresk og faget bibeloversettelse ved VID Stavanger (Misjonshøgskolen).

Ingeborg Mongstad-Kvammen er Sandnesjente og direktør for fagstøtte ved VID vitenskapelig høgskole. Hun har doktorgrad i Det nye testamente og har vært generalsekretær i Bibelselskapet.

bibelen
sandnesbibliotek
bibeluke
bibelukeisandnes
foredrag
annelisematre
ingeborgmongstadkvammen

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar forbehold om endringer.