Identitet og teknologi

Arrangementsinformasjon
Default file 1506503900

Ale Skorstad setter fokus på hvordan teknologi og sosiale medier former og influerer livet til ungdom. Hva gjør en utstrakt skjermbruk med vår evne til å skape mellommenneskelige relasjoner og hvordan påvirker det vårt forhold til litteratur og språk? Arrangementet er et samarbeid med BådeOg.

atleskorstad
bådeog
sandnesbibliotek
litt.sandnes2017
litteraturdager

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar forbehold om endringer.