Identitet og teknologi

EVENT INFORMATION

Ale Skorstad setter fokus på hvordan teknologi og sosiale medier former og influerer livet til ungdom. Hva gjør en utstrakt skjermbruk med vår evne til å skape mellommenneskelige relasjoner og hvordan påvirker det vårt forhold til litteratur og språk? Arrangementet er et samarbeid med BådeOg.

atleskorstad
bådeog
sandnesbibliotek
litt.sandnes2017
litteraturdager

Waiver

Vi tar forbehold om endringer.