Identitet og teknologi

EVENT INFORMATION

Vi lever i en tid og et samfunn der det satses stort på høyteknologi og hvor kunstig intelligens er et aktuelt tema. Atle Skorstad ønsker å skape refleksjon om høyteknologi og det sosiale/kulturelle/psykiske og presenterer begreper for å diskutere dette på en inkluderende måte. Arrangementet er et samarbeid med BådeOg.

atleskorstad
bådeog
sandnesbibliotek
litt.sandnes2017
litteraturdager

Waiver

Vi tar forbehold om endringer