Debatt: Integrering, identitet og inkludering

EVENT INFORMATION

Brennaktuell og viktig debatt om identitet, hverdagsintegrering, inkludering, opprør, etnisitet, krig og idealer med sterke navn i panelet: Sylo Taraku, Æsæl Manouchehri, Linda Hagen og Sven Egil Omdal. Arrangementet inngår i "Helaften med identitet og integrering i fokus" på Sandnes bibliotek og støttes av Nasjonalbiblioteket.

debatt
litt.sandnes2017
sylotaraku
æsælmanouchehri
lindahagen
svenegilomdal
sandnesbibliotek
integrering

Waiver

Vi tar forbehold om endringer.